Ga naar de inhoud

Bezwaar tegen bouwen in Park Zegersloot

Begin 2020 kwam het bericht dat de gemeente Alphen aan den Rijn op zoek is naar nieuwe locaties voor woningbouw. Daarvoor stonden ook twee locaties in het Park Zegelsloot op de nominiatielijst: de Saffierstraat en de parkeerplaats bij ARC. Samen met vele bezorgde leden en niet-leden hebben we hiertegen protest aangetekend. Zowel via onze officiële overleggen met de gemeenteambtenaren als via een brief aan de gemeenteraad (lees hier). 

Tot ons genoegen zijn in de loop van 2020, mede door het vele protest, de plannen voor de nieuwbouw aan de Saffierstraat (locatie 3) ingetrokken. Daar zijn we heel blij mee. We maken ons nog wel grote zorgen over de nieuwbouw op locatie 5, de parkeerplaats bij ARC, langs de Oranje Nassau singel in het sportpark De Bijlen. Hoewel het parkeerterrein niet in het Park Zegersloot gevestigd is, voorzien wij wel belangrijke aantasting van het park in dat gebied. 

Het park is niet alleen de groene long van de stad maar ook een toevluchtsoord en veilige haven voor mens en dier. Juist in deze onrustige tijden zijn dit soort plekken van essentieel belang voor de gezondheid van ons allemaal. In de laatste jaren heeft de gemeente fors geïnvesteerd in Park Zegersloot, hierover is steeds overleg gevoerd met de VVPZ. Steeds op grond van een beleid om Park Zegersloot tot een mooi en aantrekkelijk te houden voor de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Dit parkeerterrein bij de voetbal club ARC is gecreëerd om de grote stroom van parkeerders voor het sportpark De Bijlen op te vangen. Indien daar woningen komen zal het aantal parkeerplekken onvermijdelijk worden beperkt. Onze grootste zorg is dat de parkeerdruk in en rondom het park en de omliggende straten daardoor volledig uit de hand lopen.

In andere delen van het park zal de parkeerdruk ook toenemen. Dit terwijl de parkeerdruk nu al zo hoog is dat gevaarlijke situaties ontstaan in Park Zegersloot (met name op de Sportlaan en directe omgeving). Door gemeentelijke instanties wordt naarstig gezocht naar oplossingen voor dit reeds bestaande probleem. Hiervoor is veel creativiteit vereist omdat de mogelijkheden in het park al vrijwel geheel zijn benut.

Om bij woningbouw op de parkeerplaats toch tot een oplossing te kunnen komen zal onvermijdelijk nieuwe parkeergelegenheid moeten worden gecreëerd. Dit kan niet anders dan ten koste gaan van het park met de begroeiing en het bomenbestand in het park. 

De VVPZ neemt haar zorgen mee in de reguliere gesprekken met de gemeente en zal ook bij raadsvergaderingen of andere officiële momenten hierop inspreken. Via de ledenmailing worden leden hiervan op de hoogte gehouden. Als je meer wilt weten over dit onderwerp kun je contact opnemen met het bestuur.