Het bestuur

Het bestuur van de Vereniging Vrienden Park Zegersloot bestaat uit vier bestuursleden. Daarnaast wordt het bestuur geadviseerd door twee adviseurs. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Ton van Ewijk (Voorzitter), bereikbaar via: voorzitter(at)parkzegersloot.nl
  • Bert Sax van der Weijden (Penningmeester), bereikbaar via: penningmeester(at)parkzegersloot.nl
  • Albert Kalkhoven (Secretaris), bereikbaar via: secretaris(at)parkzegersloot.nl
  • Fons Veraart (Algemeen bestuurslid)
  • Dieter van der Schilden (Geen bestuurslid, algemeen adviseur)

Algemeen e-mail adres voor het bestuur: info(at)parkzegersloot.nl

Een bestuursvergadering vindt in principe elke maand plaats. Aan de bestuursvergadering nemen deel de vier bestuursleden en de twee adviseurs. De adviseurs hebben in de bestuursvergadering geen stemrecht, maar nemen wel deel aan de beraadslagingen.  Het bestuur heeft ook in principe elke twee maanden formeel overleg met de gemeente. Dit zijn twee vaste gesprekpartners. Hierin komen allerlei onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor het park. We werken daarbij vanuit een ambitie. Die ambitie hebben we vastgelegd in dit document: Download de ambitie van de VVPZ..

De vereniging

De vereniging Vrienden van Park Zegersloot is actief om het park mooi te houden en bij voorkeur nog mooier te maken. Anders gezegd is het doel van de vereniging het beschermen van de algehele leefbaarheid en netheid van Park Zegersloot. De vereniging is ook betrokken bij ideeën en plannen voor het park. Uitgangspunt hierbij is de bescherming van de natuurlijke, recreatieve inrichting van het gebied.

  • We spreken met de gemeente Alphen aan den Rijn over het beheer en de ontwikkeling van het park. Dit doen we informeel  en formeel. Dit laatste vanuit de rol van belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
  • We stimuleren van samenwerking tussen de partijen die een belang hebben bij (de ontwikkeling van) het park.
  • We organiseren activiteiten ter bevordering van de netheid van het park.
 

Statuten & Lidmaatschap

Natuurlijk hebben we onze werkzaamheden als vereniging vastgelegd in statuten. Download hier de statuten van de vereniging. Geïnteresseerd geworden en overweeg je een lidmaatschap? Neem dan contact met ons op

Partners & Sponsors

Het bestuur bedankt de volgende partners en sponsors bij hun actieve betrokkenheid, hulp en advies bij de activiteiten van de vereniging. Gemeente Alphen aan den Rijn, Rabobank Groene Hart Noord, JV Websites, DR Producties en #AlphenLinkt

Deze website is gemaakt dankzij de sponsoring en hulp van Dobefu.com, foto’s van Anton Lammers & John van der Weerd en de icoontjes via Freepik  -> Dank!