Ga naar de inhoud

Het ontstaan van het park

Bron: Kwaliteitsgids Park Zegersloot, 2017

Park Zegersloot is ontwikkeld op drie verschillende polders: de Polder Oudshoorn, De Coupépolder en de Kortesteker Polder. Deze drie polders worden van elkaar gescheiden door de Kromme Aar, een veenriviertje. Deze stroomt nog grotendeels op zijn oorspronkelijke plek, alleen tussen de Zegerplas en de Oude Rijn is de Aar gekanaliseerd.

Polder Oudshoorn

Polder Oudshoorn is een aparte en hoger gelegen polder tussen de polders Vierambacht en Oudshoorn. Oorspronkelijk was de polder een onderdeel van de Groote polder van Oudshoorn. De oever van de Aar (huidige Westkanaalweg) en de voormalige Oudhoornse Buurtweg (huidige Ridderbuurt of Heuvelweg) vormden de ontginningsbasis voor de zogenaamde copeverkaveling. Een gedeelte van de Groote polder van Oudshoorn werd vervolgens gebruikt ten bate van turfwinning, wat duidelijk is af te lezen aan het huidige maaiveldniveau wat circa 5 meter beneden NAP ligt. Het gedeelte van de Polder Oudshoorn is niet ontveend, vermoedelijk omdat de kleilaag van de Aar te dik was waardoor winning van het veen onder de klei niet loonde.
Tegenwoordig is het zuidwestelijke gedeelte van de Polder Oudshoorn, Park Zegersloot, opgenomen in het stedelijk gebied van Alphen aan den Rijn en een groot recreatiegebied. Om zand te winnen ten behoeve van de wijk Ridderveld, de wijk Kerk en Zanen en de N11 werd de Zegerplas gegraven, tot gemiddeld wel 18 meter diep. Waar nu de plas is gegraven lag vroeger het huis “de Bijlen”. Hier heeft het huidige sportterrein De Bijlen zijn naam aan te danken. Naast de Zegerplas ligt het Heempark. Park Zegersloot is vernoemd naar de sloot die vroeger het water afvoerde naar het gemaal. Het oude gemaalhuisje staat nog aan de rand van het Heempark.
In het gebied ten noorden van de Zegerbaan is voor de komst van de golfbaan een nieuwe structuur over de oude verkaveling heen gelegd. Hier en daar resteren nog enkele kavels met grasland die de oude agrarische verkavelingstructuur van de Polder Oudshoorn laten zien. De overgebleven boerderijen geven het ontginningslint langs de Aar aan. Aan de andere kant van de polder ligt de oude Ringdijk, deze loopt als een groene verbinding de woonwijk Zegersloot in. Nieuwe functies in de polder, zoals de golfbaan en de camping hebben ervoor gezorgd dat er meer bomen in het gebied zijn aangeplant. Hierdoor is een dicht groen gebied ontstaan contrasterend met de open polders eromheen. De openbare toegankelijkheid van de polder is nu beperkt.
Er zijn plannen om dit in de toekomst te verbeteren door een wandelbos aan te leggen,in combinatie met landgoedontwikkeling.

Coupépolder

Deze polder was aanvankelijk onderdeel van de Zuid- en Noordeinderpolder. Door de aanleg van het Aarkanaal in 1825 raakte het gebied hiervan afgesneden en werd het Coupépolder genoemd, naar het werkwoord couperen (afsnijden). Hierna is de polder als vuilstort gebruikt. In de jaren ’90 is de zwaar vervuilde grond afgedekt en is boven op de stort de golfbaan aangelegd. Het hoogteverschil tussen de Coupépolder en het land eromheen is nog duidelijk te zien.

Kortestekerpolder

Aan de zuidoostelijke kant van de Aar ligt de Kortestekerpolder. Een groot deel van de polder is opgenomen in het stedelijk gebied van Alphen aan den Rijn en de Zegerplas. Daarnaast liggen er uitbreidingen van de sportterreinen de Bijlen en een stukje park. Het oudste element in deze polder is de Oosterbegraafplaats uit 1938 die duidelijk hoger ligt dan het omliggende gebied. Historische kaarten laten zien dat de begraafplaats van origine buiten het dorp Alphen aan den Rijn is aangelegd. Vroeger was er ook een zwembad en schietbaan.