Vereniging Vrienden van Park Zegersloot

De vereniging Vrienden van Park Zegersloot is actief om het park mooi te houden en bij voorkeur nog mooier te maken. 

Anders gezegd is het doel van de vereniging het beschermen van de algehele leefbaarheid en netheid van Park Zegersloot. De vereniging is ook betrokken bij ideeën en plannen voor het park. Uitgangspunt hierbij is de bescherming van de natuurlijke, recreatieve inrichting van het gebied.

Wat doet de vereniging hiervoor?

Wie zijn de leden?

De leden zijn bewoners van en nabij het park en verenigingen en bedrijven in het park. Iedereen die het park en warm hart toedraagt kan lid worden.